Меню Закрити

Леонов Андрій Васильович

Головний лікар. Хірург вищої категорії. Кандидат медичних наук. Доцент. Ендоскопіст.

Автобіографія.

Я, Леонов Андрій Васильович, уродженець міста Харків. Українець. Батько Леонов Василь Васильович - лікар, мати: Леонова Валентина Григорівна, педагог. У 1995 р отримав повну середню освіту в СШ № 72, м Харків. З цього року і по 1997 р працював санітаром у відділенні рентген-літотрипсії та урології МСЧ №6. У 1996 році вступив на 1 мед.фак. ХНМУ. За роки навчання проявив особливий інтерес до хірургічних дисциплін. Студентом працював позаштатним субординаторам в хірургічних клініках: гор.б-ці № 17 в чистому хірургічному відділенні з 1997 по 1998 рр. і ДКБ №1 в 1999 р так само в чистому хірургічному відділенні, з 1998 р субордінатор хірургічного відділення ОКТБ.

У 2002 рр. закінчив ХНМУ. Вступив в цьому ж році на інтернатуру за фахом урологія. Інтернатуру проходив під керівництвом член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Лісового В.М. За період навчання залучався до роботи з надання урологічної допомоги в ХОКБ і ГБ №22. За період навчання в ХОКЦУНе проходив стажування у відділенні андрології 2 міс. під керівництвом к.мед.н. Шлотгауера А.Р., 8 міс. в відділенні онкоурології під керівництвом зав.від. Андрєєва І.І., к.мед.н., доц. Бублика В.В., 1 рік у відділенні фтізіоурологіі під керівництвом д.мед.н., проф. Гарагатого І.А. Особливий інтерес виявив до интестинальной пластиці сечових шляхів. Після здачі іспиту спеціальності по урології, відразу ж вступив на спеціалізацію з хірургії на кафедру «Загальної хірургії, ендоскопії та топографічної анатомії» ХМАПО в січні 2004 р У тому ж році отримав спеціальність хірурга. З того ж часу працював хірургом у відділенні екстреної медичної травматологічної допомоги ХОКТБ по 2007 р під безпосереднім керівництвом д.мед.н., проф. Яковцова Е.П., зав. хірургічним відділенням Котило Н.Г., зав. відділенням екстреної медичної травматологічної допомоги к.мед.н. Матвієнко Ю.В. З 2004 року працював урологом ДП №5, з 2005 року районним урологом Фрунзенського району м.Харкова. В ДП №5 на базі хірургічного відділення організував хірургічний стаціонар одного дня. Звільнився з посади хірурга ХОКТБ за власним бажанням у 2005 році у зв'язку з надходженням на клінічну ординатуру з хірургії.

З 2005 по 2007 рр. проходив вищу форму практичного навчання по хірургії в клінічній ординатурі на своїй кафедрі. У 2006 р на базі госпіталю під керівництвом д.мед.н., проф. Леонова В.В. і д.мед.н., проф. Шалькова Ю.Л., в 2007 р на базі ХОКТБ під керівництвом д.мед.н., проф. Яковцова Є.П.

У 2008 році вступив за конкурсом до аспірантури по хірургії на кафедру «Ендоскопії, хірургії та топографічної анатомії» ХМАПО. Вступив в цьому ж році на роботу в якості хірурга в ЛДЦ Олімпійський. У 2009 р пішов за власним бажанням з посади районного уролога, залишився на сумісництво в ЛДЦ Олімпійський в зв'язку з можливістю роботи в центрі в зручний для мене час крім роботи над дисертацією. Внутрішній захист пройдена в червні 2010 р У грудні 2010 р закінчив аспірантуру успішно - дисертація була прийнята до розгляду в хірургічний рада ХНМУ під головуванням член-кор. НАМН України, проф. Лупальцева В.І. Прийнято на роботу асистентом тієї ж кафедри. Продовжував працювати під керівництвом д.мед.н., проф. Є.П. Яковцова аж до його передчасного відходу. У червні 2011 р успішно публічно в аудиторії №1 ХНМУ, захистив кандидатську дисертацію по темі: «Особливості хірургічної тактики при післяопераційних вентральних грижах у геріатричних хворих». У жовтні 2011 р отримав 1 лікарську категорію за рекомендацією товариства хірургів. Пройшов спеціалізацію по ендоскопії в 2012 р, тоді ж отримав вищу категорію по хірургії. У жовтні 2012 р директор ГУ ІЗНХ НАМНУ, д.мед.н., проф. Бойко В.В. дав мені тему для докторської дисертації «Реконструктивно-відновлювальні операції при ускладненнях патологічного загоєння кишкових анастомозів».

У 2013 р пройшов успішно планування свого дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю хірургія на засіданні вченої ради ГУ ІЗНХ НАМНУ. З грудня 2013 року працював в ХМАПО на посаді доцента кафедри, поєднуючи викладання з практичною роботою в ЛДЦ Олімпійський, де з 2014 року працював на посаді завідувача хірургічним відділенням, з 2015 р на посаді заступника головного лікаря з лікувальної роботи та потім головного лікаря . З 2015 по теперішній час є членом комісії на державних іспитах в ХМАПО за фахом хірургія.

З 2016 року пройшов навчальні курси по застосуванню ботокса, контурної пластики, ін'єкційної естетичної косметології, а так же отримав 2 категорію за спеціальністю ендоскопія. З 2016 року склав державні іспити в ХМАПО за фахом організація і управління охорони здоров'я. У 2018 р. отримав сертифікат рівня В2 на знання англійської мови. У березні 2019 року пройшов стажування в Куявському університеті, 18 жовтня на засіданні Вченої ради ХМАПО одноголосно було вирішено присвоїти звання доцента.

СПИСОК РОБІТ

хірурга висшої категорії, к.мед.н.,

доцента кафедри хірургії і ендоскопії ХМАПО

Леонова Андрія Васильовича.

 1. Леонов А.В. Причины рецидивов послеоперационных вентральных грыж у гериатрических больных /А.В. Леонов// Харківська хірургічна школа. – 2008. – № 2. – С. 191–193.

 2. Леонов А.В. Профілактика евентрацій у геріатричних хворих /А.В. Леонов// Харківська хірургічна школа. – 2008. – № 4. – С. 120–122.

 3. Леонов А.В. Способ предбрюшинной фиксации сетчатого полипропиленового эндопротеза в хирургии послеоперационных вентральных грыж /А.В. Леонов// Методические рекомендации (протокол ученого совета ХМАПО №8 от 24.11.2009). – Харьков, 2009. – 20 с.

 4. Леонов А.В. Способ фиксации сетчатого полипропиленового эндопротеза в хирургии послеоперационных вентральных грыж /А.В. Леонов// Методические рекомендации (протокол ученого совета ХМАПО №8 от 24.11.2009). – Харьков, 2009. – 22 с.

 5. Леонов В.В. Сравнительная оценка ауто- и аллопластических методов лечения послеоперационной вентральной грыжи /В.В. Леонов, З.С. Мехтиханов, В.В. Куринной, И.В. Донцов, А.В. Леонов// Проблеми медичної науки та освіти. – 2004. – № 3. – С. 42–45.

 6. Леонов В.В. Сравнительная оценка ауто- и аллопластических методов лечения послеоперационной вентральной грыжи /В.В. Леонов, З.С. Мехтиханов, В.Б. Ларичев, В.В. Куринной, А.В. Леонов// Харківська хірургічна школа. – 2005. – № 2,1. – С. 189–191.

 7. Леонов В.В. Отдаленные результаты экстракорпоральной биллиарной литотрипсии /В.В. Леонов, З.С. Мехтиханов, А.В. Леонов// Харківська хірургічна школа. – 2005. – № 2,1. – С. 103–105.

 8. Леонов В.В. Наш опыт хирургического лечения гериатрических больных с послеоперационной вентральной грыжей и отвислым животом /В.В. Леонов, Е.П. Яковцов, А.В. Леонов// Харківська хірургічна школа. – 2008. – № 2. – С. 335–337.

 9. Леонов В.В. Хірургічне лікування генітальних гриж, ускладнених нетриманням сечі, у пацієнток геріатричного віку /В.В. Леонов, Е.П. Яковцов, А.В. Леонов// Харківська хірургічна школа. – 2008. – № 4. – С. 120–122.

 10. Леонов В.В. К вопросу хирургического лечения левостороннего варикоцеле / В.В. Леонов, Е.П. Яковцов, А.В. Леонов// Харківська хірургічна школа. – 2008. – № 2. – С. 337–339.

 11. Леонов В.В. Результаты ауто- и аллопластических методов лечения вентральных грыж после урологических операций /Леонов В.В., Мехтиханов З.С., Донцов И.В., Гриневич В.Н., А.В. Леонов// Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2006. –№3(10). – С. 33.

 12. Леонов В.ВРезультаты ауто- и аллопластических методов лечения вентральных грыж после урологических операций /В.В. Леонов, З.С. Мехтиханов, И.В. Донцов, А.В. Леонов: матер. международной конференции урологов [«Инфекции в урологии»]. – Харьков, 2005. – С. 417–427.

 13. Леонов А.В. Причины рецидивов послеоперационных вентральных грыж у гериатрических больных /А.В. Леонов// Харківська хірургічна школа. – 2008. – № 2. – С. 191–193.

 14. Патент України № 36008. Спосіб фіксації сітчастого поліпропіленового ендопротеза в хірургії післяопераційних вентральних гриж /А.В. Леонов, В.В. Леонов, Є.П. Яковцов.

 15. Патент України № 40179. Спосіб фіксації сітчастого поліпропіленового ендопротеза в герніопластиці післяопераційних вентральних гриж /А.В. Леонов.

 16. Патент України № 40181. Спосіб лікування післяопераційних вентральних гриж у чоловіків похилого та старечого віку /А.В. Леонов, В.В. Леонов.

 17. Особливості хірургічної тактики при післяопераційних вентральних грижах у геріатричних хворих /А.В. Леонов// Автор. канд. дис. – 2011, 20 с.

 18. Патент України № 63487. Cпосіб визначення міцності фіксуючих швів ендопротеза в експеременті /А.В. Леонов, Є.П. Яковцов, В.В. Леонов.

 19. Патент України № 68992. Спосіб лікування діастазу прямих м’язів живота /А.В. Леонов, Є.П. Яковцов, В.В. Леонов, Ю.Л. Шальков, А.Є. Гавриков.

 20. Леонов А.В. Эндовидеолапароскопическая аппендэктомия /Б.И. Пеев, А.Е. Гавриков, А.В. Леонов, Ю.Л. Шальков, В.В. Леонов, Р.Н. Михайлусов. – Матер. науково-практичної конф. присвяченої 150-річчю заснування ХМТ. – Харків. – 2011. – С. 82.

 21. Леонов А.В. Перекрут гидатид яичка у юношей и мужчин /Б.И. Пеев, А.В. Леонов, А.Е. Гавриков, В.В. Леонов, В.И. Бильченко – Матер. науково-практичної конф. присвяченої 150-річчю заснування ХМТ. – Харків. – 2011. – С. 82.

 22. Леонов А.В. Хірургічне лікування гостро-гнійних захворювань кисті /Б.І. Пєєв, А.В. Леонов, В.І. Більченко, А.Е. Гавриков.// – Навчально-методичний посібник (протокол вченої ради ХМАПО № 10 від 28 грудня 2011 р.). –Харків. – 2012. – 70 с.

 23. Леонов А.В. Грыжи живота /А.В. Леонов// Вкусы города № 1. – 2012 – С. 44.

 24. Леонов А.В. Желчнокаменная болезнь /А.В. Леонов// Вкусы города № 1. – 2012 – С. 45.

 25. Патент України № 71215Спосіб інтраопераційної перевірки герметичності анастомозу травної трубки /А.В. Леонов, О.Є. Гавріков, Є.П. Яковцов, Б.І. Пеев, В.В. Леонов, І.А. Тарабан, В.К. Логачов.

 26. Пеев Б.И. Метод интраоперационной проверки герметичности анастомоза пищеварительной трубки /Б.И. Пеев, А.В. Леонов, Е.П. Яковцов, А.Е. Гавриков, В.К. Логачев, В.В. Леонов, Ю.Л. Шальков, Р.Н. Михайлусов// Харківська хірургічна школа. – 2011. – № 5. – С. 113–114.

 27. Пеев Б.И. Лечение диастаза прямых мышц живота /Б.И. Пеев, А.В. Леонов, Е.П. Яковцов, А.Е. Гавриков, В.К. Логачев, В.В. Леонов, Ю.Л. Шальков, Р.Н. Михайлусов// Харківська хірургічна школа. – 2011. – № 5. – С. 115–116.

 28. Пак В.Я. Роль об’єктивної оцінки симптомів спайкового синдрому у зниженні його післяопераційних ускладнень і летальності /Б.І. Пак, В.В. Леонов, Л.Г. Кащенко, Л.Г. Бугайов, А.В. Леонов// Харківська хірургічна школа. – 2012. – № 3. – С. 148–150.

 29. Леонов А.В. Застойный простатит в пожилом и старческом возрасте /А.В. Леонов// Вкусы города № 10. – 2012 – С. 16.

 30. Патент України № 71302. Спосіб ліквідації готрої післяопераційної рефлекторной затримки сечі у чоловіків після герніологічних операцій під місцевою анестезією в хірургічному стационарі одного дня /А.В. Леонов.

 31. Патент України № 74459. Спосіб диференційної діагностики гострого апендициту і правосторонньої ниркової колики у чоловіків на амбулаторному прийомі /А.В. Леонов.

 32. Патент України № 72302. Спосіб гемостазу при гемороїдальних кровотечах /А.В. Леонов, В.В. Леонов, І.А. Тарабан.

 33. Патент України № 78671. Спосіб неоперативного лікування каменів інтрамурального відділу сечоводу /В.В. Бойко, А.В. Леонов, І.А. Тарабан, В.В. Леонов, А.К. Толстанов, В.К. Логачев.

 34. Патент України №83597 Спосіб релаксаційної дуоденографії /В.В. Бойко, А.В. Леонов, А.К. Толстанов, І.А. Тарабан, В.К. Логачев.

 35. Леонов В.В. Дренування в загальнохірургічній практиці /В.В. Леонов, А.В. Леонов, О.Л. Ситнік, В.Ю. Петренко// – Навчально-методичний посібник (протокол вченої ради МІ СумДУ № 7 від 22 лютого 2012 р.). – Суми. – 2012. – 63 с.

 36. Леонов В.В. Хірургічне лікування гостро-гнійних процесів кисті /В.В. Леонов, А.В. Леонов, О.Л. Ситнік, В.Ю. Петренко// – Навчально-методичний посібник (протокол вченої ради МІ СумДУ № 11 від 28 травня 2012 р.). – Суми. – 2012. – 75 с.

 37. Леонов А.В. Опыт хирургического лечения острого парапроктита и параректальных свищей /А.В. Леонов, В.В. Леонов, А.Е. Гавриков, Б.И. Пеев, А.Н. Довженко – Матер. науково-практичної конф. молодих вчених ХМАПО– Харків. – 2012. – С. 56.

 38. Леонов А.В. Хирургия полостных липом /А.В. Леонов, В.В. Леонов, А.Е. Гавриков, Б.И. Пеев, А.Н. Довженко – Матер. науково-практичної конф. молодих вчених ХМАПО – Харків. – 2012. – С. 56–57.

 39. Бойко В.В. Предупреждение ятрогенных повреждений мочевого пузыря при выполнении операций по поводу паховых, бедренных и гипогастральных послеоперационных вентральных грыж /В.В. Бойко, А.В. Леонов, И.А. Тарабан, В.К. Логачев// Харківська хірургічна школа. – 2012. – № 6. – С. 96–98.

 40. Leonov V.V. Evaluation of colon anastomosis healing performed by “manual technique” /V.V. Leonov, A. V. Leonov, Abbas Hamed// Вісник Сумського державного університету. – 2012. – №2. – С. 132–138.

 41. Леонов А.В. Реконструкция колостомированного кишечника /А.В. Леонов–Матер. науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразина. – Харків. – 2013. – С. 78–79.

 42. Маюра Н.А. Можливості оцінки рівня ендогенної інтоксикації при гострому панкреатиті за рівнем С-реактивного білка та лейкоцитарним індексом інтоксикації /Н.А. Маюра, А.В. Леонов, Г.В. Хачапурідзе, В.М. Чумаков// Хірургічна перспектива – 2013. – №1. – С. 27–31.

 43. Леонов В.В. Дренування в загально-хірургічній практиці. Drainage ingeneral surgery practice /В.В. Леонов,А.В. Леонов, О.Л. Ситнік, В.Ю. Петренко, С.М. Жданов// – Навчально-методичний посібник (протокол вченої ради МІ СумДУ № 7 від 22 лютого 2012 р.). – Суми. – 2013. – 110 с.

 44. Леонов А.В. Реконструктивно-відновлювальні операції спрямовані на ліквідацію післяопераційних дуоденальних нориць /А.В. Леонов– Матер. ХI науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету Ужгород.НУ. – Ужгород. – 2013. – С. 78.

 45. Леонов А.В. Релапаротомія і санація після операцій на кишечнику /А.В. Леонов – Матер. науково-практичної конф. присвяченої 90-річчю заснування ХМАПО. – Харків. – 2013. – С. 54.

 46. Леонов А.В. Новые способы фиксации сетчатых эндопротезов в хирургии послеоперационных вентральных грыж /А.В. Леонов – Матер. науково-практичної конф. присвяченої 90-річчю заснування ХМАПО. – Харків. – 2013. – С. 55–56.

 47. Леонов А.В. Хирургическая анатомия илеоцекального угла /А.В. Леонов– Матер. науково-практичної конф. присвяченої 90-річчю заснування ХМАПО. – Харків. – 2013. – С. 56.

 48. Патент України №76802. Спосіб дренування підшкірного простору після алопластики передньої черевної стінки і поперечної дерматоліпектомії /А.В.Леонов.

 49. Бойко В.В. Неспроможність кишкових анастомозів /В.В. Бойко, А.В. Леонов, І.А. Тарабан, В.К. Логачев, В.В. Леонов// Харківська хірургічна школа. – 2013. – № 6. – С. 5–8.

 50. Патент України № 90804. Спосіб ушивання передньої черевної стінки після релапаротомії /В.В. Бойко, А.В. Леонов, В.В. Леонов, та інш.

 51. Леонов В.В. Опыт оценки заживления погружных толстокишечных анастомозов в хирургическом стационаре /В.В. Леонов, Ю.Л. Шальков, А.В. Леонов, Аббас Хамед// Кубанский научный медицинский вестник. – № 1 (142). – 2014. – С. 122 –124.

 52. Леонов А.В. Лапароскопічна санація брюшної порожнини при неспроможності кишкових анастомозів /А.В. Леонов, Р.М. Савицький – Матер. науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразина. – Харків. – 2014. - С. 58-59.

 53. Леонов А.В. Лапароскопічні операції на травневому тракті /А.В. Леонов–Матер. ХI науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету Ужгород.НУ. – Ужгород. – 2014. – С. 117.

 54. Леонов А.В. Фіксована гастростома за методикою Шалькова Ю.Л. /А.В. Леонов – Матер. ХI науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету Ужгород.НУ. – Ужгород. – 2014. – С. 117.

 55. Леонов А.В. Післяопераційні брюшні абсцеси /А.В. Леонов – Матер. ХI науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету Ужгород.НУ. – Ужгород. – 2014. – С. 118.

 56. Савицкий Р.В. Вакуум-терапия в лечении реципиентной раны после аутодермопластики расщепленным кожным лоскутом /Р.М. Савицкий, А.В. Леонов – Матер. ХI науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету Ужгород.НУ. – Ужгород. – 2014. – С. 123-124.

 57. Савицкий Р.В. Вакуум-терапия в лечении длительно незаживающих трофических язв /Р.М. Савицкий, А.В. Леонов – Матер. ХI науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету Ужгород.НУ. – Ужгород. – 2014. – С. 124.

 58. Леонов В.В. Абдоминальное ультразвуковое исследование в хирургии. Abdominal ultrasaund investication in surgery /В.В. Леонов, А.В. Леонов, А.Л. Сытник, В.Я. Пак// – Навчально-методичний посібник для студентів та хірургів (протокол вченої ради МІ СумДУ № 11 від 28 травня 2014 р.). – Суми. – 2014. –167 с.

 59. Велигоцкий А.Н. Оригинальные способы фиксации сетчатых полипропиленовых эндопротезов в хирургии послеоперационных вентральных грыж /А.Н. Велигоцкий, А.В. Леонов// (протокол ученого совета ХМАПО № 12 от 19 декабря 2014 г.). –Харьков. – 2014. – 20 с.

 60. Леонов А.В. Морфологические изменения анального сфинктера при аноректальной патологии /А.В. Леонов – Матер. науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразина. – Харків. – 2015. - С. 53.

 61. Леонов А.В. Способ дренирования подкожного пространства после дерматолипэктомии /А.В. Леонов, Р.Н. Савицький – Матер. науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразина. – Харків. – 2015. - С. 53-54.

 62. Леонов А.В. Троакарная цистостомия при несостоятельности уретрального катетера /А.В. Леонов, Р.М. Савицький – Матер. науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразина. – Харків. – 2015. - С. 54.

 63. Леонов А.В. Факторы риска в кишечной хирургии /А.В. Леонов, Р.М. Савицький – Матер. науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразина. – Харків. – 2015. - С. 55.

 64. Велигоцкий А.Н. Вакуум-терапия в лечении гнойных хирургических заболеваний различных локализаций /А.Н. Велигоцкий, А.Н. Довженко, Р.Н. Савицкий, А.В. Леонов// Хірургічна перспектива. – № 1-2 – 2015. – С. 29 –33.

 65. Леонов В.В. Операції при невідкладних станах у хірургії /В.В. Леонов, А.В. Леонов, В.Я. Пак.// Навчально-методичний посібник (протокол вченої ради МІ СумДУ № 10 від 28 травня 2015 р.). – Суми. – 2015. – 167 с.

 66. Патент України № 99595. Спосіб лікування гострого деструктивного холециститу при інфільтративній шийці жовчного міхура /О.М. Велігоцький, А.В. Леонов.

 67. Патент України №104187. Спосіб хірургічного лікування випадання слизистої прямої кишки /А.В. Леонов.

 68. Велигоцкий А.Н. Определение пролиферативной активности в ране при использовании в лечении метода вакуум-терапии /А.Н. Велигоцкий, Р.В. Савицкий, А.В. Леонов – Матер. науково-практичної конф. Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього. – Київ. – 2016. - С. 73–76.

 69. Леонов А.В. Лапароскопическая аппендэктомия /А.В. Леонов – Матер. науково-практичної конф. молодих вчених медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразина. – Харків. – 2016. - С. 42-43.

 70. Велигоцкий А.Н. Вакум-терапия в лечении длительно незаживающих ран /А.Н. Велигоцкий, Р.В. Савицкий, А.Н. Довженко, А.В. Леонов – Матер. науково-практичної конф. Фармацевтичні та медичні науки: Актуальні питання. – Дніпропетровськ. – 2016. - С. 68–70.

 71. Велигоцкий А.Н. Определение пролиферактивной активности в ране при использовании в лечении вакуум-терапии /А.Н. Велигоцкий, Р.В. Савицкий, А.В. Леонов/ Матер. науково-практичної конф. Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогресс медицини майбутнього. – Київ. – 2016. - С. 73–77.

 72. Патент України №113779. Спосіб діагностики кишкової непрохідності /А.В. Леонов.

 73. Патент України №113709. Спосіб інтраопераційного точного визначення металевих сторонніх тіл /А.В. Леонов, А.В. Леонов., Р.М. Савицький.

 74. Велигоцкий А.Н. Изменение пролиферативной активности тканей в ране при воздействии низко-дозированного вакуума /А.Н. Велигоцкий, Р.В. Савицкий, А.Н. Довженко, С.Б. Павлов, А.В. Леонов// Клін. хірургія. – №6. – 2016. – С. 65-67.

 75. Велигоцкий А.Н. Морфо-функциональные особенности течения гнойно-септического раневого процесса при воздействии низко-дозированного вакуума /А.Н. Велигоцкий, Р.В. Савицкий, А.Н. Довженко, А.В. Леонов// Клін. хірургія. – №8. – 2016. – С. 53-56.

 76. Велігоцький О.М. Використання методу вакуум-терапіі в комплексному лікуванні тривало не загоюваних ран /О.М. Велігоцький, Р.В. Савицький, А.В. Леонов, І.М. Рибка// Матер. XVII науково-практичної конф. клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин. Діабетична стопа. – Київ. – 2017. - С. 31–32.

 77. Велигоцкий А.Н. Изменение пролиферативной активности тканей раны при воздействии низко дозированного вакуума /А.Н. Велигоцкий, Р.В. Савицкий, А.В. Леонов// Сучасні медичні технології. – №4. – 2018. – С. 51–54.

 78. Патент України №128545. Спосіб накладання товстокишкового анастомозу в експерименті /А.В. Леонов.

 79. Патент України № 129486. Спосіб накладання кишкового анастомозу в експерименті /А.В. Леонов.

 80. Патент України №129288. Спосіб інтраопераційної санації товстої кишки /А.В. Леонов, Р.В. Савицький.

 81. Леонов А.В. Клинико-статистический анализ больных, которым производилось наложение кишечных анастомозов в академической клинике за тридцатилетний период /А.В. Леонов, Р.В. Савицкий// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Актуальні питання розвитку медичних наук у XXI ст. », Львів. – 2019. - С. 47-50.

 82. Леонов А.В. Опыт применения Bотох для лечения миофасциальных болевых синдромов и гиперфункциональных морщин /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Актуальні питання розвитку медичних наук у XXI ст. », Львів. – 2019. - С. 51-52.

 83. Леонов А.В. Современное лечение локального гипергидроза и серозного гидроаденита препаратом Bотох /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Актуальні питання розвитку медичних наук у XXI ст. », Львів. – 2019. - С. 52-53.

 84. Леонов А.В. Экспериментальный погружной анастомоз кишечной трубки с клеевой композицией Сульфакрилат /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Актуальні питання розвитку медичних наук у XXI ст. », Львів. – 2019. - С. 54-57.

 85. Велігоцький О.М. Симуляційне навчання в післядипломній підготовці лапароскопічних хірургів /О.М. Велігоцький, А.В. Леонов, О.В. Шадрин// «Medical education as a component of the education system in Ukreine and eu countries», Wloclavek, Republic of Poland. - March 25 – April 5. – 2019. – P. 18-21.

 86. Леонов А.В. Несостоятельность кишечных швов и анастомозов, эволюция взглядов и решение проблемы до конца 20 века /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних наук», Київ. – 2019. - С. 34-37.

 87. Леонов А.В. Анализ шовного материала и способов закрытия кишечной трубки /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», Одеса. – 14-15 червня. – 2019. – С. 36-41.

 88. Леонов А.В. Различные аспекты дренирования кишечной трубки /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», Одеса. – 14-15 червня. – 2019. – С. 41-46.

 89. Леонов А.В. Несостоятельность кишечных швов и анастомозов /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в України», Дніпро. – 7-8 червня. – 2019. – С. 45-49.

 90. Леонов А.В. Новое в профилактике микробной транслокации через кишечный шов /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Теоритичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини», Львів. – 2019. - С. 14-19.

 91. Леонов А.В. Пластика генитальных грыж /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Теоритичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини», Львів. – 2019. - С. 20-21.

 92. Леонов А.В. Экспериментальная модель зоны соединения эндопротез-апоневроз на брюшной стенке /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Теоритичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини», Львів. – 2019. - С. 24-27.

 93. Леонов А.В. Оценка заживления погружных толстокишечных анастомозов и комплекс профилактики кишечных швов /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Теоритичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини», Львів. – 2019. - С. 27-31.

 94. Леонов А.В. Оценка оригинального экспериментального погружного толстокишечного анастомоза без применения дополнительного укрепления линии кишечных швов /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Вплив науково-практичного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення», Київ. – 2019. - С. 35-37.

 95. Леонов А.В. Профилактика эвентраций после реконструктивно- восстановительных операций на кишечной трубке /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Дніпро. – 2019. – С. 52-56.

 96. Леонов А.В. Опыт интраоперационной санации растворами толстокишечной трубки /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Дніпро. – 2019. – С. 57-59.

 97. Леонов А.В. Визуальная и ультраструктурная динамика линий экспериментальных кишечных анастомозов /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Дніпро. – 2019. – С. 60-63.

 98. Леонов А.В. Морфофункциональные изменения линии экспериментального кишечного анастомоза без дополнительного укрепления линии швов медицинским клеем /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Дніпро. – 2019. – С. 64-69.

 99. Леонов А.В. Изучение линии экспериментального кишечного анастомоза с использованием клея сульфакрилат /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Дніпро. – 2019. – С. 69-71.

 100. Леонов А.В. Роль УЗИ в комплексе диагностических и лечебных мероприятий при послеоперационном парапроктите у больных перенесших операции на толстой кишке /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медична наука та практика: виклики і сьогодення», Львів. – 2019. - С. 24-25.

 101. Леонов А.В. Антибиотикотерапия рожи в послеоперационном периоде у больных перенесших колопроктологические операции /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медична наука та практика: виклики і сьогодення», Львів. – 2019. - С. 26-27.

 102. Леонов А.В. Гибкая эндоскопия желудочно-кишечного тракта в послеоперационном периоде /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медична наука та практика: виклики і сьогодення», Львів. – 2019. - С. 27-28.

 103. Леонов А.В. Дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс и его коррекция у колопроктологических больных /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медична наука та практика: виклики і сьогодення», Львів. – 2019. - С. 28-29.

 104. Леонов А.В. Морфологические изменения кишечной трубки по линии анастомоза с использованием клея сульфакрилат в эксперименте /А.В. Леонов// Медичний форум. – № 17. – 2019. – С. 24 –29.

 105. Леонов А.В. Опыт лечения больных с тромбозом вен нижних конечностей в раннем послеоперационном периоде после реконструктивно-восстановительных операций на кишечной трубке /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Дніпро. – 2019. – С. 47-49.

 106. Леонов А.В. Результаты реконструкции колостомированного кишечника однорядным нихромовым швом /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Дніпро. – 2019. – С. 49-51.

 107. Леонов А.В. Однорядный субмукозный кишечный шов /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Дніпро. – 2019. – С. 52-55.

 108. Леонов А.В. Демукозация кишечного трансплантанта в эксперименте /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медицина ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Дніпро. – 2019. – С. 56-59.

 109. Леонов А.В. Эндоскопическая склеротерапия этоксисклеролом варикозно расширенных вен пищевода у больных после абдоминальных операций /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення», Дніпро. – 2019. – С. 49-51.

 110. Леонов А.В. Лечение внутривенным введением этоксисклерола варикозного расширения вен нижних конечностей /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення», Дніпро. – 2019. – С. 51-54.

 111. Леонов А.В. Особенности предоперационного и послеоперационного периодов у больных после реконструктивно-восстановительных операциях на кишечной трубке /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень», Одеса. – 2019. – С. 33-34.

 112. Леонов А.В. Результаты ранних реконструктивных операций у больных с колостомами /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень», Одеса. – 2019. – С. 35-39.

 113. Леонов А.В. Антеградная интраоперационная санация толстой кишки /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень», Одеса. – 2019. – С. 39-42.

 114. Леонов А.В. Интраоперационное точное обнаружение металлических инородных тел в хирургии /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень», Одеса. – 2019. – С. 43-46.

 115. Леонов А.В. Диагностическая лапароскопия под местной анестезией /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень», Одеса. – 2019. – С. 47-48.

 116. Леонов А.В. Эксвизитный случай несостоятельности кишечных анастомозов /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Охорона та захист здоров'я людини в умовах сьогодення», Київ. – 2019. - С. 24-28.

 117. Леонов А.В. Эксвизитный случай несостоятельности кишечных анастомозов /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього», Дніпро. – 2019. – С. 9-13.

 118. Леонов А.В. Сучасні аспекти підготовки майбутніх та починаючих хірургів /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього», Дніпро. – 2019. – С. 14-16.

 119. Леонов А.В. Прогнозирование несостоятельности толстокишечных анастомозов /А.В. Леонов// Південноукраїнський медичний науковий журнал. – №24. – 2019. – С. 30-34.

 120. Леонов А.В. Аспекти гострого апендицита /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Сучасні тенденції розвитку науки та медичної практики», Львів. – 2019. - С. 27-30.

 121. Леонов А.В. Аспекти защемленої грижі /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Сучасні тенденції розвитку науки та медичної практики», Львів. – 2019. - С. 30-32.

 122. Леонов А.В. Гострий холецистит /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Сучасні тенденції розвитку науки та медичної практики», Львів. – 2019. - С. 33-37.

 123. Леонов А.В. Аспекти гострого ілеуса /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Сучасні тенденції розвитку науки та медичної практики», Львів. – 2019. - С. 37-39.

 124. Леонов А.В. Хроническая артериальная непроходимость нижних конечностей. Диагностика и лечение. /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності», Дніпро. – 2019. – С. 45-48.

 125. Велігоцький О.М. Вибір хірургічної тактики при лапароскопічної коррекції грижі стравоходного отвору діафрагми у поєднанні з жовчно-кам’яною хворобою /О.М. Велігоцький, І.М. Рибак, В.С. Страховецький, А.В. Леонов, І.О. Денисюк, О.С. Чоботарьов// «International Trends in Science and Technology», Warsaw, Poland. – December 28, 2019. – P. 27-28.

 126. Леонов А.В. Тактика лікування гострих кровотеч травного тракту /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Світова медицина: сучасні тенденції та фактри розвитку», Львів. – 2019. - С. 45-50.

 127. Леонов А.В. Тактика лікування гострого панкреатиту /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Світова медицина: сучасні тенденції та фактри розвитку», Львів. – 2019. - С. 51-53.

 128. Патент України №139203. Спосіб підвісної єюностомії /А.В. Леонов; Р.В. Савицький.

 129. Леонов А.В. Антропометрический взгляд на эстетическую форму и размеры молочных желез /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як приоритетна функція держави», Одеса. – 2020. – С. 36-37.

 130. Леонов А.В. Острый гнойный лактационный мастит /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як приоритетна функція держави», Одеса. – 2020. – С. 38-41.

 131. Леонов А.В. Прогнозирование несостоятельности толстокишечных анастомозов /А.В. Леонов// Південноукраїнський медичний науковий журнал. – №25. – 2020. – С. 46-49.

 132. Леонов А.В. Факультативный предрак молочных желез фиброзно-кистозная мастопатия /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики», Дніпро. – 2020. – С. 16-18.

 133. Леонов А.В. Этиология и патогенез фиброзно-кистозной мастопатии /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики», Дніпро. – 2020. – С. 19-23.

 134. Леонов А.В. Анализ эндокринной этиологии мастопатии /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики», Дніпро. – 2020. – С. 24-27.

 135. Леонов А.В. Клиника и диагностика фиброзно-кистозной мастопатии /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики», Дніпро. – 2020. – С. 27-31.

 136. Леонов А.В. Лечение фиброзно-кистозной мастопатии /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики», Дніпро. – 2020. – С. 31-39.

 137. Леонов А.В. Оригинальный способ подвесной еюностомии /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Приоритети розвитку медичних наук у 21 столітті», Одеса. – 2020. – С. 36-42.

 138. Леонов А.В. Оригинальный способ подвесной еюностомии /А.В. Леонов// Медичний форум – №19. – 2020. – С. 53-57.

 139. Велигоцкий А.Н. Алгоритм диагностики и хирургического лечения больных с ЖКБ, сочетанной с гастроэзофагельно-рефлюксной болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы  /А.Н. Велигоцкий, И.Н. Рыбак, В.С. Страховецкий, А.В. Леонов, С.Г. Федоровский, А.Г. Фомина, А.С. Чоботарев// «World Science. Multidisciplinary Scientific Edition». – №3(55). Vol.2 – March, 2020. – P. 21-30.

 140. Леонов А.В. Хроническая артериальная непроходимость нижних конечностей /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Приоритетні напрямки вирішення актуальних проблем медицини», Дніпро. – 2020. – С. 45-28. 

 141. Леонов А.В. Хирургическое лечение вросшего ногтя /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Приоритетні напрямки вирішення актуальних проблем медицини», Дніпро. – 2020. – С. 48-49. 

 142. Леонов А.В. Сонография при послеоперационном паропроктите /А.В. Леонов// – Матер. міжнародної науково-практичної конф. – «Приоритетні напрямки вирішення актуальних проблем медицини», Дніпро. – 2020. – С. 19-23. 

 143. Леонов А.В. Хірургія генітальних гриж з нетриманням сечі у пацієнток геріатричного віку /А.В. Леонов// Медичний форум. – № 21. – 2020. – С. 34 –35. Леонов А.В. 

 144. Тактика лікування геріатричних хворих з післяопераційними вентральними грижами /А.В. Леонов// Південноукраїнський медичний науковий журнал. – №27. – 2020. – С. 39-45.

 145. Оценка хирургического лечения кисты Бейкера /А.В. Леонов// Південноукраїнський медичний науковий журнал. – №29. – 2021. – С. 57-59.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *